CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:04 /TB-KV/2022

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Tết Âm lịch Nhâm Dần 2022)

                          Kính gửi: Quý Khách hàng

   Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm và tin dùng sản phẩm Sơn và Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

    Để đảm bảo công tác cung ứng hàng hóa trước và sau Tết Âm lịch Nhâm Dần 2022, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng lịch nghỉ Tết, cụ thể như sau:

  - Thời gian bắt đầu nghỉ: Thứ Sáu, ngày 28/01/2022 (tức ngày 26/12/2021 Âm lịch).

  - Thời gian làm việc trở lại: Thứ Tư, ngày 09/02/2022 (tức ngày 09/01/2021 Âm lịch).

    Kính mong Quý Khách hàng phối hợp để chủ động cho công tác báo và cấp hàng trong dịp nghỉ lễ.  

    Nhân dịp Tết Âm lịch Nhâm Dần 2022, Công ty TNHH Sơn KOVA kính chúc Quý Khách hàng cùng gia đình một năm mới "Phát tài - Phát lộc - An khang - Thịnh vượng".

    Trân trọng./.

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ