CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 72/TB-KV/2024

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi Bảng chào giá sản phẩm kể từ ngày 15/06/2024)

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng            

                 Công ty TNHH Sơn KOVA chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm Sơn và Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian qua.

               Trước sự biến động của thị trường dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí sản xuất tăng cao, Công ty TNHH Sơn KOVA đã nỗ lực, cố gắng để chất lượng sản phẩm luôn được nâng cao cùng với giá thành sản phẩm luôn được bình ổn để Quý khách hàng yên tâm sử dụng. Tuy nhiên, do nguồn nguyên liệu nhập khẩu chịu tác động mạnh của thị trường thế giới, kể từ ngày 15/06/2024, Công ty TNHH Sơn KOVA chính thức áp dụng “Bảng chào giá Sơn trang trí, sơn phủ sàn, matit, chống thấm & sơn đặc biệt” “Bảng chào giá màu KOVA” dành cho người tiêu dùng với đơn giá mới cho hệ thống sản phẩm của Công ty chúng tôi (chi tiết đính kèm theo Thông báo).

                 Rất mong nhận được ủng hộ của Quý Khách hàng.

               Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;

 PKD, PKT, VPĐD;

-  TTTVGTSP;

-  Lưu VT.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                         NGÔ SỸ QUANG