CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:130/TB-KV/22

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2022

 

   

THÔNG BÁO

(V/v áp dụng đơn giá mới cho sản phẩm Sơn nhũ vàng chùa Thái lan kể từ ngày 05/05/2022 )

 

Kính gửi: Quý Khách hàng

 Công ty TNHH Sơn KOVA chân thành cảm ơn tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng sản phẩm Sơn và Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian qua.

   Trước tiên biến động của thị trường dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí sản xuất tăng cao, Công ty TNHH Sơn KOVA đã nỗ lực, cố gắng để chất lượng sản phẩm luôn được nâng cao nhưng giá thành sản phẩm luôn được bình ổn để Quý Khách hàng yên tâm sử dụng. Tuy nhiên, đối với sản phẩm Sơn nhũ vàng chùa Thái Lan với yêu cầu quy trình sản xuất đặc thù và nguồn nguyên liệu nhập khẩu chịu tác động mạnh của thị trường thế giới, kể từ ngày 05 tháng 05 năm 2022, Công ty TNHH Sơn KOVA chính thức áp dụng đơn giá mới cho duy nhất sản phẩm này, cụ thể như sau:

Mã SP Tên Sản phẩm Đóng gói Đơn giá cũ Đơn giá mới
NT26 Sơn nhũ vàng chùa Thái Lan (gồm sơn nhũ, không bao gồm lót) 1kg/lon 539.000đ 660.000đ

          Ghi chú:

                  - Đơn giá đã bao gồm thuế VAT;

                   - Bảng chào giá sản phẩm do Công ty TNHH Sơn KOVA phát hành ngày 04/10/2021 vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng trừ sản phẩm Sơn nhũ vàng chùa Thái Lan áp dụng đơn giá mới theo Thông báo này.

                 Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý Khách hàng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- PKD, PKT, các VPĐD;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                     NGÔ SỸ QUANG