CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 111/TB-KV/2023

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v thay đổi mẫu tem mã màu dành cho một số sản phẩm kể từ ngày 05/7/2023

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng            

                   Công ty TNHH Sơn KOVA xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua

                Nhằm nâng cao công tác phân loại, quản lý hàng hoá, kể từ Thứ Tư, ngày 05/7/2023, Công ty chúng tôi chính thức triển khai áp dụng mẫu tem mã màu mới có bổ sung thêm mã QR Code đối với một số sản phẩm đang áp dụng phương pháp dán tem mã màu trên vỏ thùng thành phẩm, cụ thể như sau:

Mẫu tem mã màu cũ Mẫu tem mã màu mới

                  Đối với các sản phẩm đang áp dụng phương pháp in laser mã màu trực tiếp trên vỏ thùng, Công ty chúng tôi không thay đổi.

                  Kính mong nhận được sự hợp tác từ Quý Khách hàng.

                  Trân trọng!                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;

 Nhà máy, PXI, PX II, VPĐD;

-  PKD, PKT;;

-  Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ