CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 462/TB-KV/2022

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO

(V/v áp dụng phương thức dán tem chống hàng giả mới kể từ ngày 15/11/2022)

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng

        Công ty TNHH Sơn KOVA chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã đã quan tâm và tín nhiệm các sản phẩm Sơn và Chống thấm mang nhãn hiệu KOVA trong thời gian qua

       Để phù hợp với quy trình sản xuất, đóng gói hiện tại của Công ty chúng tôi cũng như nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tem chống hàng giả trên các sản phẩm sơn và chống thấm KOVA, kể từ ngày 15/11/2022, KOVA chính thức triển khai áp dụng phương thức dán tem mới, cụ thể như sau:     

 

Phương thức dán tem cũ

Phương thức dán tem mới

Hình ảnh minh họa

Phương thức dán tem

Dán tem theo chiều ngang tại vị trí tiếp giáp giữa nắp thùng và thân thùng.

Dán tem theo chiều dọc tại vị trí tiếp giáp giữa nắp thùng và thân thùng.

Ghi chú

  • Trên các chủng loại sản phẩm loại 20kg và 04kg chính hãng KOVA đều có 02 tem chống hàng giả.
  • Trên các chủng loại sản phẩm loại 01kg chính hãng KOVA có 01 tem chống hàng giả.

         Vì vậy, trong giai đoạn này, trên thị trường sẽ cùng tồn tại sản phẩm với hai phương thức dán tem chống hàng giả nêu trên. Kính đề nghị Quý khách hàng tiêu thụ hết sản phẩm và không xuất trả lại Công ty.  

        Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;
- PKD, VPĐD;
- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ