CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 406/TB-KV/2022

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v  thay đổi từ dán tem mã màu sang in laser trên vỏ thùng cho một số mã màu

đối với các sản phẩm CT04T-GOLD

                          Kính gửi: Quý Khách hàng

      Công ty TNHH Sơn KOVA xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

       Để thuận tiện trong công tác phân loại, quản lý hàng hóa, kể từ Thứ Hai ngày 26/09/2022, Công ty chúng tôi chính thức điều chỉnh phương thức đóng gói cho một số sản phẩm pha màu thuộc chủng loại sơn CT04T-GOLD. Theo đó, một số mã màu của sản phẩm Sơn trang trí, chống thấm cao cấp ngoài trời CT04T-GOLD sẽ được Công ty TNHH Sơn KOVA thay đổi từ dán tem mã màu sang in laser trực tiếp trên vỏ thùng thành phẩm, cụ thể như sau:        

Tên sản phẩm Mã sản phẩm Mã màu in laser
Sơn trang trí, chống thấm cao cấp ngoài trời CT04T-GOLD KV 501 OW
KV 502 OW
KV 540 A

      Đối với các mã màu khác chủng loại sản phẩm CT04T-GOLD, Công ty chúng tôi vẫn duy trì phương thức dán tem mã màu đang áp dụng.

         Kính mong nhận được sự hợp tác từ Quý Khách hàng.

        Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;
- NMKV, PXI, PXII;
- VPĐD;
- PKT, PKD;
- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ