CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 04/TB-KV/2023

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Tết Âm lịch Quý Mão 2023)

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng

         Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã đã tín nhiệm và tin dùng sản phẩm Sơn và Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

         Để đảm bảo công tác cung ứng hàng hóa trước và sau Tết Âm lịch Quý Mão 2023, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng lịch nghỉ tết, cụ thể như sau:

        - Thời gian bắt đầu nghỉ:     Thứ Tư, ngày 18/01/2023 (tức ngày 27/12/2022 Âm lịch)

        - Thời gian làm việc trở lại: Thứ Năm, ngày 02/02/2023 (tức ngày 12/01/2023 Âm lịch).     

        Riêng Trung tâm Tư vấn và Giới thiệu sản phẩm KOVA quay trở lại làm việc từ Thứ Hai, ngày 30/01/2023 (tức ngày 09/01/2023 Âm lịch).

       Kính mong Quý Khách hàng phối hợp để chủ động cho công tác báo và cấp hàng trong dịp nghỉ lễ. 

        Nhân dịp Tết Âm lịch Quý Mão 2023, Công ty TNHH Sơn KOVA Kính chúc Quý Khách hàng cùng gia đình một năm mới "Phát tài - Phát lộc - An khang - Thịnh vượng". 

        Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;
- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ