CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 08/TB-KV/2023

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v thay đổi từ dán tem mã màu sang in laser trên vỏ thùng cho một số mã màu đối với các sản phẩm K360-GOLD, K871-GOLD, CT04T-GOLD và K5500-GOLD

Kính gửi: Quý Khách hàng

    Công ty TNHH Sơn KOVA xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

   Để thuận tiện trong công tác phân loại, quản lý hàng hoá, kể từ Thứ Hai ngày 20/03/2023, Công ty chúng tôi bổ sung điều chỉnh phương thức đóng gói cho một số sản phẩm pha màu thuộc chủng loại sơn K360-GOLD, K871-GOLD, CT04T-GOLD và K5500-GOLD. Theo đó, một số mã màu của các sản phẩm nêu trên sẽ được Công ty TNHH Sơn KOVA thay đổi từ dán tem mã màu sang in laser trực tiếp trên vỏ thùng thành phẩm, cụ thể như sau:

STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Danh mục mã màu in laser
1 Sơn bóng cao cấp ngoài trời K360-GOLD KV503P KV601OW
KV523P KV607P
KV535D KV609T
KV552P KV610D
KV555D KV517P
KV528P  
2 Sơn bóng cao cấp trong nhà K871-GOLD KV556OW KV571OW
KV505P KV581OW
KV562OW  
3 Sơn trang trí, chống thấm cao cấp ngoài trời CT04T-GOLD KV555D KV602P
KV601OW KV504OW
KV503P  
4 Sơn bán bóng cao cấp trong nhà K5500-GOLD KV503P KV504OW

   Đối với các mã màu khác của chúng loại sản phẩm K360-GOLD, K871-GOLD, CT04T-GOLD và K5500-GOLD, Công ty chúng tôi vẫn duy trì phương thức dán tem mã màu đang áp dụng.

  Kính mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.

  Trân trọng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- NMKV, PXI, PXII, VPĐD;

- PKT, PKD;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                     BÙI MẠNH THẾ