CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 07/TB-KV/2024

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024

 

                          Kính gửi: Quý Khách hàng 

      Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm và tin dùng sản phẩm Sơn và Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

        Để đảm bảo công tác cung ứng hàng hóa trước và sau Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng lịch nghỉ tết, cụ thể như sau:

        - Thời gian bắt đầu nghỉ:                Thứ Ba, ngày 06/02/2024 (tức 27/12 Âm lịch)

        - Thời gian làm việc trở lại:             Thứ Tư, ngày 21/02/2024 (tức ngày 12/01 Âm lịch)

        Kính mong Quý Khách hàng phối hợp để chủ động cho công tác báo và cấp hàng trong dịp ngày lễ.

        Nhân dịp Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH Sơn KOVA kính chúc Quý Khách hàng cùng gia đình một năm mới:

"Phát tài - Phát lộc - An khang - Thịnh vượng". 

        Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                    

Nơi nhận:

Như Kính gửi;
- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                    BÙI MẠNH THẾ