Đại lý Vĩnh Phúc

Đại lý Phú Thọ

 

Vĩnh Phúc

1. Công ty TNHH Sơn Hương Lượng (Đại lý Hương Lượng)

   Địa chỉ: Số 180 – 182, Đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

   Điện thoại / Fax: 02113.862.926 

   Di động: 09123 896 56 / 09 777 85 866

 

2. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xây dựng Minh Đức (Đại lý Minh Đức)

   Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

   Điện thoại: 0211 3 866 392         Fax: 0211 3 592 392

   Di động: 0985 578 311      

 

3. Công ty TNHH TM và DV Bảo Minh Quân

   Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Lũng Hòa, Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

   Di động: 0982.686.100

 

 

Phú Thọ

1. Công ty TNHH Vũ Hoàng (Đại lý Hải Thủy)

   Địa chỉ: Số 2687 đường Hùng Vương, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

   Điện thoại / Fax: 0210 625 1571

   Di động: 0983 221 571

2. Đại lý Tân Thanh

   Địa chỉ: Số 114 phố Mỏ, thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

   Di động: 0978.241.055

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke