Đại lý Nghệ An

1. Công ty TNHH Kinh doanh TM & XD Tài Phúc (Thủy Cảnh)

   Địa chỉ: Số 323A, Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An

  Điện thoại: 02388.726.262

   Di động: 0903.412.234

 

2. Công ty TNHH Nhân Phương 

   Địa chỉ: Số 31LD2, Đại lộ V.I.Lê Nin, Tp.Vinh, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.566.696 / 02383.525.725

   Di động: 0918.336.889

 

3. Công ty TNHH TM Cao Chiến

   Địa chỉ: Số 89, Đường Lý Thường Kiệt, Tp.Vinh, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.832.499

   Di động: 0913.529.357 / 0915.124.626

 

4. Doanh nghiệp Tư nhân Lưu Trọng  (Trọng Vinh)

   Địa chỉ: Số 172, Đường Nguyễn Du, Tp.Vinh, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.855.664

   Di động: 0912.527.929

 

5. Đại lý Thư Nhung

   Địa chỉ: Chợ Nghi Lâm, Xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An

   Điện thoại: 02382.572.987

   Di động: 0382.572.987

 

6. Công ty TNHH Cơ Khí và XDTM Phương Hải

   Địa chỉ: Xóm 12, xã Nghi Mỹ, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.612.280

   Di động: 0961.677.408 / 0983.412.280

 

7. Đại lý Nam Hằng

   Địa chỉ: Km số 7, Đường Vinh Cửa Hội, Xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.860.279

   Di động: 0919.275.278

 

8. Công ty TNHH Trần Huy Hoàng (Nga Sửu)

   Địa chỉ: Hưng Bắc, Tây Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

   Điện thoại: 0238.6293.234

  Di động: 0977.668.779 / 0986.159.568

 

9. Đại lý Lan Hạnh

   Địa chỉ: Khối 11, TT Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.883.157

   Di động: 0855.267.341

 

10. Đại lý Hoàng Hậu

   Địa chỉ: - Quốc lộ 1A, Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An

                  - Xóm 4, Hoa Thành, Yên Thành, Nghệ An

                 - Khối 1, Thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu

   Di động: 033.2112.888 / 0386.338.338 / 0982.561.198

 

11. Đại lý Chu Gia Phát

   Địa chỉ: Khối 3, TT Tân Kỳ, Tân Kỳ, Nghệ An

   Di động: 0977.195.798 / 0962.976.345

   

12. Đại lý Hải Lan

   Địa chỉ: Số 308, Đường Võ Nguyên Hiến, Tp.Vinh, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.688.567

   Di động: 0917.129.626

 

14. Đại lý Bình Thông

   Địa chỉ: Mặt đường 46, Thanh Ngọc, Thanh Chương, Nghệ An

   Di động: 0969.306.588 / 0915.698.277 / 0963.945.878

 

 

Thong ke