Đại lý Vĩnh Phúc

Đại lý Phú Thọ

 

Vĩnh Phúc

1. Công ty TNHH Sơn Hương Lượng (Đại lý Hương Lượng)

   Địa chỉ: Số 180 – 182, Đường Hùng Vương, phường Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

   Điện thoại / Fax: 02113.862.926 

   Di động: 09123 896 56 / 09 777 85 866

 

2. Công ty TNHH TM&DV Dung Thắng

   Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đại Đồng, Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

   Di động: 097.999.2929

 

3. Công ty TNHH ĐDG

   Địa chỉ: Khu phố 1, Hương Canh, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

   Di động: 0985.578.331

 

4. Công ty TNHH AIO Vĩnh Phúc

   Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo, P. Xuân Hòa, TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

   Di động: 0983.655.599

 

Phú Thọ

1. Công ty TNHH Vũ Hoàng (Đại lý Hải Thủy)

   Địa chỉ: Số 2687 đường Hùng Vương, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

   Điện thoại / Fax: 0210 625 1571

   Di động: 0983 221 571

 

2. Công ty TNHH Sơn Thanh Luyện

   Địa chỉ: Khu 9, Thạch Sơn, Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

   Di động: 0826.888.668

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke