Thông báo về việc ngừng pha sẵn, chuyển sang pha màu cho sản phẩm K180-GOLD và K280-GOLD

11-02-2021
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:340 /TB-KV/2021

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v ngừng pha màu sẵn, chuyển sang pha màu theo đơn đặt hàng

cho sản phẩm K180-GOLD và K280-GOLD)

   Kính gửi:  Quý khách hàng

    Công ty TNHH Sơn KOVA xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

   Để đáp ứng nhu cầu ngày một cao của thị trường cũng như mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt hơn tới Quý Khách hàng, Công ty chúng tôi chính thức thay đổi phương thức pha màu đối với hai chủng loại sản phẩm Sơn màu pha sẵn trong nhà K180-GOLD và Sơn màu pha sẵn ngoài trời K280-GOLD (gồm cả màu nhạt và màu đậm). Theo đó, kể từ ngày 03/11/2021, Công ty TNHH Sơn KOVA triển khai một số nội dung, cụ thể như sau:

 1. Phương thức pha màu: Công ty TNHH Sơn KOVA ngừng pha màu sẵn, chuyển sang pha màu theo đơn đặt hàng đối với sản phẩm K180-GOLD và K280-GOLD.

 2. Danh mục mã màu nhận pha theo đơn đặt hàng:

 Công ty chúng tôi chỉ nhận các đơn đặt hàng pha màu cho sản phẩm K180-GOLD và K280-GOLD theo danh mục mã màu sau:

  2.1 Danh mục mã màu pha theo đơn đặt hàng cho chủng loại sơn K180-GOLD:

STT Mã màu STT Mã màu STT Mã Màu
1 KV502OW 6 KV531P 11 KV562OW
2 KV504OW 7 KV536OW 12 KV564P
3 KV507OW 8 KV547P 13 KV567OW
4 KV513OW 9 KV557OW 14 KV568P
5 KV521OW 1- KV561OW 15 KV581OW

  2.2 Danh mục mã màu pha theo đơn đặt hàng cho chủng loại sơn K280-GOLD:

STT Mã màu STT Mã màu STT Mã Màu
1 KV519T 6 KV532P 11 KV553P
2 KV527P 7 KV533T 12 KV559T
3 KV528P 8 KV534T 13 KV599P
4 KV529D 9 KV535D 14 KV600T
5 KV530A 10 KV538P 15  

3. Đơn giá sản phẩm: Đơn giá sản phẩm K180-GOLD và K280-GOLD, đơn giá màu áp dụng theo Bảng giá hiện hành, không thay đổi.

4. Quy cách đóng gói: Các sản phẩm K180-GOLD và K280-GOLD pha màu theo đơn đặt hàng sẽ được dán tem mã màu trên vỏ thùng. Tuy nhiên, trong giai đoạn áp dụng điều chỉnh sản xuất này, trên thị trường sẽ cùng tồn tại song song sản phẩm với hai phương thức in mã màu: in laser trực tiếp mã màu trên vỏ thùng (phương thức cũ đang áp dụng dành cho các sản phẩm pha màu sẵn) hoặc tem in mã màu được dán trên nắp và thân thùng sản phẩm (phương thức mới dành cho các sản phẩm pha màu theo đơn đặt hàng)

  Kính mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.

  Trân trọng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- NMKV, VPĐD;

- PKT, PKD;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                     BÙI MẠNH THẾ

 

 

Thong ke