Tri ân khách hàng

10-12-2020
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:616/TB-KV/2020

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020

 

   THÔNG BÁO

(V/v triển khai chương trình "Tri ân khách hàng năm 2020")

Kính gửi: Quý Khách hàng

   Thay lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm và tin dùng các sản phẩm Sơn và chống thấm KOVA trong suốt thời gian qua, Công ty TNHH Sơn KOVA trân trọng thông báo chương trình "Tri ân khách hàng năm 2020", nội dung cụ thể như sau:

   1. Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày 15/12/2020

  2. Hình thức tham gia: Quý Khách hàng cào mã Tem chống giả trên mỗi thùng sơn loại 20kg và 04kg, nhắn tin kiểm tra sản phẩm tới Tổng đài 8077 theo cú pháp được hướng dẫn trên tem.

  3. Cơ cấu giải thưởng:

     3.1. Phần thưởng tiền (trả thưởng qua hình thức cước điện thoại):

   Khi tham gia chương trình "Tri ân khách hàng năm 2020", Quý Khách hàng có cơ hội nhận tiền nạp điện thoại mệnh giá 30.000 đồng đối với mỗi thùng 20kg và 10.000 đồng đối với mỗi thùng 04kg, được trả trực tiếp vào số điện thoại đã nhắn tin, đồng thời được tích luỹ điểm để quy đổi các phần thưởng hiện vật có giá trị khác.

   Bảng quy đổi điểm tích luỹ:

STT Chủng loại sản phẩm Điểm tích luỹ
1 01 sản phẩm KOVA loại thùng 20kg 30 điểm
2 01 sản phẩm KOVA loại thùng 04kg 05 điểm

   3.2. Phần thưởng hiện vật:

Cơ cấu
giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Giá trị giải
thưởng (VNĐ)

Số lượng Điểm tích luỹ cần đạt
GIẢI ĐẶC BIỆT Xe máy Honda SH 125cc 80.000.000 03

Không cần tích luỹ, mã
trúng thưởng được lựa
chọn ngẫu nhiên qua hệ
thống.

GIẢI NHẤT Xe máy Honda  Wave Alpha 20.000.000 30
GIẢI NHÌ Điện thoại Samsung A50s 6.000.000 100 3000 điểm
GIẢI BA Máy mài Amax 2.000.000 1000 1500 điểm
GIẢI TƯ Bình giữ nhiệt KOVA 500.000 3000 500 điểm

4. Thời gian trả thưởng:

   - Đối với phần thưởng là tiền cước điện thoại: Trả thưởng từ ngày 20/11/2020 đến ngày 31/12/2020.

   - Đối với phần thưởng là hiện vật: Trả thưởng từ ngày 16/12/2020 đến ngày 31/12/2020.

  5. Địa điểm trả thưởng: Các Đại lý cấp 1 của Công ty TNHH Sơn KOVA

 Ghi chú: Thông tin chi tiết Thể lệ chương trình xem tại đây

      Kính chúc Quý Khách hàng sức khoẻ, hạnh phúc, kinh doanh thành công.

     Trân trọng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- PKD, PKT, các VPĐD;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                      TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                      NGÔ SỸ QUANG

 

 

Thong ke