Thông báo áp dụng quyển màu KV Colourtrend 2020

02-22-2020
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 05/TB-KV/20

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

(V/v áp dụng quyển màu KV Colourtrend 2020 kể từ ngày 02/03/2020)

 

   Kính gửi:  Quý Khách hàng     

Công ty TNHH Sơn KOVA chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã luôn tín nhiệm và tin dùng các sản phẩm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian qua.

Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cập nhật các xu hướng màu sắc mới cũng như cải tiến mẫu mã catalogue để Quý khách hàng dễ dàng sử dụng, kể từ ngày 02/03/2020, KOVA chính thức áp dụng quyển màu “KV Colourtrend 2020” với các mã màu mang ký hiệu từ KV 501 OW đến KV 610 D* thay thế cho các mã màu cũ trên “Tờ màu KV New 2018” trước đây.

Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi “Bảng quy đổi mã màu cũ và mới theo quyển màu  KV Colourtrend 2020” để Quý Khách hàng tiện lựa chọn và đặt hàng. Kể từ ngày 02/03/2020, Công ty không nhận báo hàng theo mã sản phẩm cũ.

Kính đề nghị Quý Khách hàng căn cứ bảng quy đổi mã màu sản phẩm để lựa chọn và báo hàng được thuận tiện.

Trân trọng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

Như kính gửi;

NM, PXI, PXII;

- Các VPĐD, PKD, PKT;

- Lưu VP.

                                                            CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                     (Đã ký)

                                                           P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                         BÙI MẠNH THẾ

Thong ke