Thông báo thay đổi mã màu Sơn Giả đá

03-26-2020
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:17/TB-KV/20

(V/v thay đổi mẫu sơn giả đá)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2020

 

   Kính gửi:  Quý Khách hàng     

Công ty TNHH Sơn KOVA chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã luôn tín nhiệm và tin dùng các sản phẩm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian qua.

Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình, kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2020, Công ty TNHH Sơn KOVA chính thức sản xuất các mẫu sơn giả đá (theo Danh sách đính kèm) với màu sắc sáng hơn, bề mặt vảy to hơn thay thế các sản phẩm sơn giả đá cùng mã trước đó.

Vì vậy, trong giai đoạn này, trên thị trường sẽ lưu hành song song hai mẫu sản phẩm mới và cũ.

Đối với các công trình chưa hoàn thiện, vẫn đang sử dụng các mẫu sơn giả đá cũ, Công ty sẽ hỗ trợ để Quý khách đặt hàng đến khi hoàn thành công trình thông qua hệ thống đại lý của KOVA.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách hàng!

Trân trọng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

NM;

- Các VPĐD, PKD;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                      BÙI MẠNH THẾ

 

 

DANH SÁCH MÃ SƠN GIẢ ĐÁ SẢN XUẤT THEO MẪU MỚI

(Đính kèm Thông báo số 17/TB-KV/20 ngày 25/03/2020 về việc thay đổi mẫu sơn giả đá)

STT

Mã sản phẩm

STT

Mã sản phẩm

Ghi chú

1

GĐ GOLD - 02

11

GĐ GOLD - 26

Áp dụng kể từ ngày 01/04/2020

2

GĐ GOLD - 03

12

GĐ GOLD - 27

3

GĐ GOLD - 09

13

GĐ GOLD - 28

4

GĐ GOLD - 13

14

GĐ GOLD - 29

5

GĐ GOLD - 14

15

GĐ GOLD - 30

6

GĐ GOLD - 15

16

GĐ GOLD - 33

7

GĐ GOLD - 16

17

GĐ GOLD - 37

8

GĐ GOLD - 17

18

GĐ GOLD - 40

9

GĐ GOLD - 23

19

GĐ GOLD - 43

10

GĐ GOLD - 25

20

GĐ GOLD - 56

Tổng: 20 mã sản phẩm

 

 

Thong ke