Thông báo thay đổi bao bì sản phẩm

07-03-2019
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 21 /TB-KV/2019

(V/v thay đổi bao bì sản phẩm)

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2019

 

   Kính gửi:  Quý khách hàng

    Công ty TNHH Sơn KOVA xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

   Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến mẫu mã để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của Khách hàng, kể từ ngày 09/07/2019, Công ty TNHH Sơn KOVA chính thức thay đổi bao bì hoàn toàn mới đối với 11 sản phẩm, cụ thể như sau:

STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Ghi chú
1 Sơn phủ bóng Clean ngoài trời CLEAR N - GOLD

 

Áp dụng đối với

tất cả quy

cách đóng gói
2 Sơn không bóng trong nhà K260 - GOLD
3 Sơn không bóng ngoài trời K261 - GOLD
4 Sơn màu pha sẵn trong nhà K180 - GOLD
5 Sơn màu pha sẵn ngoài trời K280 - GOLD
6 Sơn không bóng trong nhà K771 - GOLD
7 Sơn giả đá đặc biệt KSP - GOLD
8 Sơn trang trí, chống thấm cao cấp ngoài trời CT04T - GOLD
9 Sơn trắng trần trong nhà K10 - GOLD
10 Chất phủ đệm sân thể thao, sân tennis TNA - GOLD
11 Sơn sân tennis, sàn thể thao đa năng CT08 - GOLD

   Trong giai đoạn đầu triển khai thay đổi bao bì mới này, trên thị trường sẽ cùng tồn tại sản phẩm với hai loại bao bì cũ và mới. Vì vậy, kính đề nghị Quý khách hàng tiêu thụ hết sản phẩm bao bì cũ và không xuất trả lại Công ty

Nơi nhận:                                                                                                                                                             CÔNG TY TNHH SƠN KOVA 

- Như Kính gửi,      

- Các VPĐD , PKD, NMCD, PX1, PX2                                                                                                                                   (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                                                         NGÔ SỸ QUANG

 

 

 

Thong ke