Thông báo thay đổi Bảng giá từ ngày 01/03/2021

02-24-2021
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:09/TB-KV/2021

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2021

 

   

THÔNG BÁO

(V/v thay đổi Bảng chào giá sản phẩm dành cho người tiêu dùng áp dụng từ 01/03/2021)

        Kính gửi: Quý Khách hàng

     Công ty TNHH Sơn KOVA chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm Sơn và Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian qua.

     Do biến động của thị trường dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào và chi phí sản xuất tăng cao, kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2021, Công ty chính thức áp dụng Bảng chào giá Sơn trang trí, sơn phủ sàn, mattit, chống thấm và Sơn đặc biệt” với đơn giá mới cho các sản phẩm của Công ty (chi tiết đính kèm theo Thông báo).

     Rất mong nhận được ủng hộ của Quý Khách hàng.

     Trân trọng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Nhóm KH-KD;

- PKD, PKT, các VPĐD

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                    TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                      NGÔ SỸ QUANG

 

Thong ke