Tạm dừng hoạt động của PXI - Lê Đức Thọ

04-01-2020
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:159/TB-KV/20

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v tạm dừng hoạt động của Phân xưởng I-Lê Đức Thọ từ ngày 03-15/04/2020)

 

Kính gửi: Quý Khách hàng

     - Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-TGĐ/2020 ngày 01/04/2020 của Công ty TNHH Sơn KOVA về việc tạm dừng hoạt động Phân xưởng I – Lê Đức Thọ;

     - Căn cứ nhu cầu thực tế về hàng hóa;

     - Căn cứ diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

    Công ty TNHH Sơn KOVA xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý Khách hàng đã tín nhiệm phân phối và sử dụng sản phẩm Sơn & Chống thấm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian qua.

   Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại thành phố Hà Nội, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe cho CBNV, Quý Khách hàng và phòng tránh lây nhiễm trong cộng đồng, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo tạm dừng hoạt động của Phân xưởng I – Lê Đức Thọ, cụ thể như sau:

  • Thời gian bắt đầu nghỉ         : Thứ Sáu, ngày 03/04/2020.
  • Thời gian làm việc trở lại    : Thứ Năm, ngày 16/04/2020.

   Kính mong Quý Khách hàng chủ động sắp xếp, chuyển kế hoạch báo hàng sang Nhà máy KOVA Hà Nội, Phân xưởng II – Văn Quán để đảm bảo việc xử lý đơn hàng và công tác cung ứng hàng hóa được diễn ra thông suốt!

   Trân trọng./.

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                      BÙI MẠNH THẾ

 

 

Thong ke