Thông báo sử dụng song song hai chất liệu in trên bao bì sản phẩm

09-01-2021
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:276 /TB-KV/2021

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v sử dụng song song hai chất liệu in trên bao bì sản phẩm)

   Kính gửi:  Quý khách hàng

    Công ty TNHH Sơn KOVA xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tín nhiệm và sử dụng các sản phẩm mang nhãn hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.

   Hiện tại, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội. Điều này đã ảnh hường rất lớn đến hoạt động của Công ty chúng tôi. Do vậy, Công ty TNHH Sơn KOVA đã có sự điều chỉnh trong kế hoạch sản xuất và tạm thời áp dụng song song hai phương án in bao bì trên vỏ thùng: màng in chuyển nhiệt (chất liệu đang sử dụng) và màng in decal cho 03 chủng loại sản phẩm với thiết kế và nội dung không thay đổi, cụ thể như sau:

STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm

Quy cách đóng
gói áp dụng

1 Sơn lót kháng kiềm cao cấp trong nhà  K109-GOLD 

Loại 20kg

2 Sơn lót kháng kiềm cao cấp ngoài trời K209-GOLD
3 Chất chống thấm xi măng, bê tông CT-11A GOLD
Ghi chú: Áp dụng từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 30/09/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

   Vì vậy, trong giai đoạn áp dụng điều chỉnh sản xuất này, trên thị trường sẽ cùng tồn tại sản phẩm với hai chất liệu bao bì nêu trên.

   Kính mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng.

Nơi nhận:                                                                                                                                                             CÔNG TY TNHH SƠN KOVA 

- Như Kính gửi,      

- NMKV, VPĐD , PKD,                                                                                                                                                              (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                        P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                                                                         BÙI MẠNH THẾ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                              

 

                                                                 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                              

 

 

 

Thong ke