Thông báo nghỉ Tết Dương lịch

12-30-2016
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số: 16/TB-KV/2016

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Lễ Tết Dương lịch 2017)

 

   Kính gửi:  Các Đơn vị, Phòng ban trực thuộc Công ty

    Nhân dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2017, Công ty thông báo nghỉ lễ tới các Đơn vị trực thuộc công ty cụ thể như sau:

   - Các Đơn vị sản xuất: Nhà máy KOVA Hà Nội, PX1 - KOVA Lê Đức Thọ, Chi nhánh KOVA Văn Quán, Chi nhánh KOVA Hải Dương nghỉ lễ ngày Chủ nhật, 01/01/2017.

   - Khối Văn phòng Công ty: Nghỉ lễ từ ngày thứ Bảy, 31/12/2016 đến hết Chủ nhật 01/01/2017. Bộ phận Lái xe Văn phòng Mỹ Đình bố trí 2 nhân viên trực tại Văn phòng trong dịp nghỉ lễ.

   - Khối các Văn phòng Đại diện tùy vào tình hình thực tế khách hàng bố trí, sắp xếp lịch nghỉ cho phù hợp.

   - Các Đơn vị sản xuất, Văn phòng, khối Văn phòng Đại diện quay trở lại làm việc vào ngày thứ Hai, 02/01/2017.

   - Các Đơn vị Phòng ban trực thuộc Công ty bố trí, sắp xếp Cán bộ, nhân viên trực tại các Bộ phận của đơn vị.

    Trong đợt nghỉ lễ, các đơn vị bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo an toàn trật tự an ninh và công tác cháy nổ ở từng đơn vị.
    Công ty thông báo để các Đơn vị, Phòng ban sắp xếp công việc của đơn vị mình cho phù hợp.

Nơi nhận:                                                                                                                CÔNG TY TNHH SƠN KOVA 

- Như Kính gửi,                                                                                                                        (Đã ký)

- Lưu VP.                                                                                                                                          

                                                                                                                                       TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                                                                                                        NGÔ SỸ QUANG       

Thong ke