Thông báo nghỉ Tết Âm lịch

02-02-2021
CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

Số:06/TB-KV/2021

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o---------

                                                                    Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

 

   

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Tết Âm lịch Tân Sửu 2021

 

        Kính gửi: Quý Khách hàng

    Công ty TNHH Sơn KOVA xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tín nhiệm và tin dùng sản phẩm Sơn và Chống thấm mang thương hiệu KOVA trong suốt thời gian vừa qua.
   Để đảm bảo công tác cung ứng hàng hóa trước và sau Tết Âm lịch Tân Sửu 2021, Công ty chúng tôi trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng lịch nghỉ Tết, cụ thể như sau:

  • Thời gian bắt đầu nghỉ     : Chủ nhật, ngày 07/02/2021 
  • Thời gian làm việc trở lại: Thứ Tư, ngày 24/02/2021.

   Kính mong Quý Khách hàng phối hợp để chủ động cho công tác báo và nhận hàng phù hợp trong dịp nghỉ lễ.

   Nhân dịp Tết Âm lịch Tân Sửu 2021, Công ty TNHH Sơn KOVA kính chúc Quý Khách hàng cùng gia đình một năm mới "Phát tài - Phát lộc - An khang - Thịnh vượng".

Trân trọng!

                                                                                                                                                                                                                       

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VP.

                                                          CÔNG TY TNHH SƠN KOVA

                                                    (Đã ký)

                                                     P. TỔNG GIÁM ĐỐC
                                                      BÙI MẠNH THẾ

 

Thong ke