Đại lý Hòa Bình

Đại lý Sơn La

 

Hòa Bình

1. Đại lý Oanh Thủy (Công ty TNHH TMXD Hòa Bình 1)

Địa chỉ: Số 351, Đường Cù Chính Lan, Tổ 3, P.Đồng Tiến, Tp.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Điện thoại / Fax: 0218.3852.700

Di động: 0984 059 599

 

2. Đại lý Sơn KOVA Hòa Bình

Địa chỉ: Số 386, Đường Hòa Bình, Tổ 18, P. Tân Thịnh, Tp.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Di động: 0987.548.587 / 0989.945.383

 

Sơn La

1. Đại lý Hà Tung

  Địa chỉ: Số nhà 113-115, Tổ 9, Thị trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La

  Điện thoại / Fax: 0212.3836329 

  Di động:  0917.683.374 / 0968.145.065

 

2. Đại lý Trường Thuận

  Địa chỉ: Số 242, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 9, P. Quyết Tâm, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La

  Điện thoại: 0212.3756 016

  Di động: 0914.431.917

 

3. Đại lý Tuấn Riêng

  Địa chỉ: Số 315, Đường Hương Xoài, Tiểu khu 6, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

  Điện thoại: 0212.3841971

  Di động: 0975 126 172 /  016 44 550 108 

 

4. Đại lý Đoàn Tuấn Dĩnh

  Địa chỉ: Số nhà 525, Đường Trần Đăng Ninh, Tổ 3, P.Quyết Tâm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La 

  Di động: 0975.239.010 / 0912.6000.28 / 0972.313.777

 

5. Đại lý Khánh Phương

  Địa chỉ: Tiểu khu 13, Thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La

 

 

Thong ke