Đại lý Quảng Bình

1. Công ty TNHH Nhà Bạn (Đại lý Hiếu Hoàng)

   Địa chỉ: Số 148, Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình

   Di động: 0816.861.999

 

2. Công ty TNHH TM & XD Vương Minh (Đại lý Hiền Khanh)

   Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Phường Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

   Di động: 0947.747.747

 

3. Đại lý Hóa Mỹ

   Địa chỉ: Tổ dân phố Cầu, Phường Quảng Phong, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

   Di động: 0987.296.799

 

4. Đại lý Ninh Vân

   Địa chỉ: Phường Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình 

   Di động: 0787666667 / 0912.149.905

 

5. Đại lý Nguyên Lê

   Địa chỉ: Xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

   Di động: 0916.863.967

 

6. Công ty TNHH XD TH Phú Lương (Đại lý Phú Lương)

   Địa chỉ: Thôn Thượng Phong, Xã Quảng Phong, Huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

   Di động: 0907.992.015

7. Công ty TNHH TM & DV Giang Sơn (Đại lý Giang Sơn)

   Địa chỉ:  Số 601, Lý Thường Kiệt, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

   Di động: 0776.226.388

 

8. Đại lý Hoài Nguyệt

   Địa chỉ: Tiểu khu Tam Đồng, thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

   Di động: 0919.890.788

 

9. Công ty TNHH DV TH Dũng Hà (Đại lý Dũng Hà)

   Địa chỉ: Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

   Di động: 0911.625.777

 

10. Đại lý Đức Minh

   Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

   Di động: 0919.605.809

 

11. Đại lý Toàn Vân

   Địa chỉ: Tổ dân phố 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

   Di động: 0971.962.888

 

12. Đại lý Sơn Hà

   Địa chỉ: Sơn Hà, Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

   Di động: 0867.462.962

 

Thong ke