Đại lý Nghệ An

1. Công ty TNHH Kinh doanh TM & XD Tài Phúc (Thủy Cảnh)

   Địa chỉ: Số 323A, Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An

  Điện thoại: 02388.726.262

   Di động: 0903.412.234

 

2. Công ty TNHH Nhân Phương 

   Địa chỉ: Số 31LD2, Đại lộ V.I.Lê Nin, Tp.Vinh, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.566.696

   Di động: 0918.336.889

 

3. Công ty TNHH Vạn Phát Hưng

   Địa chỉ: Số 114, Đường Lê Hồng Phong, Tp.Vinh, Nghệ An

   Điện thoại: 02386.250.799

   Di động: 0982.977.968

 

4. Đại lý Châu Phong

   Địa chỉ: Số 123, Đường Lê Hồng Phong, Tp.Vinh, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.589.958

   Di động: 0912.722.663

 

5. Công ty TNHH TM Cao Chiến

   Địa chỉ: Số 89, Đường Lý Thường Kiệt, Tp.Vinh, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.832.499

   Di động: 0913.529.357

 

6. Công ty TNHH TM Sơn Lợi Phát (Lợi Phát)

   Địa chỉ: Số 32, Đường Lý Thường Kiệt, Tp.Vinh, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.586.555 

   Di động: 0912.008.182

 

7. Doanh nghiệp Tư nhân Lưu Trọng  (Trọng Vinh)

   Địa chỉ: Số 172, Đường Nguyễn Du, Tp.Vinh, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.855.664

   Di động: 0912.527.929

 

8. Công ty CP Thép & Thiết bị XD Semec

   Địa chỉ:V.I.Lê Nin, xã Nghi Phú, Tp.Vinh, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.513.271

   Di động: 0913.48.9999

 

9. Đại lý Thư Nhung

   Địa chỉ: Chợ Nghi Lâm, Xã Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An

   Di động: 01682.572.987

 

10. Công ty TNHH Cơ Khí và XDTM Phương Hải

   Địa chỉ: Xóm 12, xã Nghi Mỹ, Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.612.280

   Di động: 0961.677.408

 

11. Đại lý Nam Hằng

   Địa chỉ: Km số 7, Đường Vinh Cửa Hội, Xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.860.279

   Di động: 0919.275.278

 

12. Đại lý Thuận Nghiêm

   Địa chỉ: Thôn 7, Cầu Bùng, Diễn Châu, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.676.007

   Di động: 0982.755.494

 

13. Công ty CPXD & DVTM Quý Trọng (Tăng Trọng)

   Địa chỉ: Đường 538, Xóm 3, Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.674.348

   Di động: 098.557.2801

 

14. Đại lý Lý Hương

   Địa chỉ: Xóm 6, Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An

   Điện thoại: 02386.6615.135

  Di động: 0168.645.8259

 

15. Đại lý Hân Hiên

   Địa chỉ: Xã Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.630.051

 

16. Đại lý Hồng Nhiên

   Địa chỉ: Xã Yên Đồng, Huyện Đô Lương, Nghệ An

   Di động: 0977.207003

 

17. Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Phúc An

   Địa chỉ: Thôn Tuần B, Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.650.505

   Di động: 0919.566.402

 

18. Đại lý Vinh Lan

   Địa chỉ: Khối 7, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.864.156

 

19. Công ty TNHH Trần Huy Hoàng (Nga Sửu)

   Địa chỉ: Hưng Bắc, Tây Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An

   Điện thoại: 0238.388.1820

  Di động: 0984.641.424

 

20. Đại lý Lan Hạnh

   Địa chỉ: Khối 11, TT Quỳ Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

   Điện thoại: 02383.883.157

 

Thong ke