Đại lý Nam Định

Đại lý Thái Bình

 

Nam Định

1.  Công ty TNHH Biểu diễn Âm nhạc Nguyễn Hưng (Đại lý Hưng Hương)

   Địa chỉ: Số 241, Đường Trường Chinh, Tp. Nam Định, Nam Định

   Điện thoại / Fax: 0228 3 849 319        

   Di động: 0915 19 33 88

 

2. Đại lý Dũng Yến

   Địa chỉ: Số 170, Đường Trường Chinh, Tp.Nam Định, Tỉnh Nam Định

    Điện thoại / Fax: 0228.3847956        

    Di động: 0915.193.855 / 0989 72 77 40     

 

3. Đại lý Ước Nguyệt

   Địa chỉ: Số 260, Tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

   Điện thoại / Fax: 0228 3 753 738          

   Di động: 0985 846 777  

 

4. Đại lý Tuấn Sinh

   Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hải Lý, huyện Hải Hâu, tỉnh Nam Định        

   Di động: 0348129999

  

Thái Bình

1. Đại lý Khôi Nhuần

     Địa chỉ: Số 41 - 43, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

     Điện thoại: 0227.384.2244

     Di động: 0912.941.519

 

2. Đại lý Hải Bình

     Địa chỉ: Số 41 - 43, Đường Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

     Điện thoại: 0227.3844.968

     Di động: 0984.623.286

 

3. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Hùng Dũng

     Địa chỉ: Số 154-156-158, Đường Hoàng Văn Thái, Tổ 11, Phường Trần Lãm, Tp.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

     Di động: 0908.74.0000

 

4. Công ty TNHH Quân Định

    Địa chỉ: Số 141 Đặng Nghiễm, Phường Bồ Xuyên, Tp.Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

    Di động: 0888299333 / 0912131026

Thong ke