Đại lý Hà Tĩnh

1. Công ty TNHH Liên Hậu

  Địa chỉ: Số 42, Đường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh

  Điện thoại: 02393.856.776

  Di động: 0919.968.747

 

2. Công ty CP TM Như Đại Dương (Đại lý Dương Thu)

  Địa chỉ: Số 29, Hà Tôn Mục, TP. Hà Tĩnh

  Điện thoại: 02393.881.465

  Di động: 0943.245.788

 

3. Đại lý Quyền Hậu

  Địa chỉ: Số 226, Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh

  Di động: 0932.330.924 / 0973.322.393

 

4. Công ty HCQ Miền Trung

  Địa chỉ: Số 413, Trần Phú, TP.Hà Tĩnh

  Điện thoại: 02393.880.886

 

5. Công ty CP XD và DV TM Vận tải Đạt Ngọc (Đại lý Đạt Ngọc)

  Địa chỉ: xã Thạch Bằng, Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

  Di động: 0971.299.22

 

6. Đại lý Viết Thuyên

  Địa chỉ: Số 29, Nguyễn Đổng Chi, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

  Di động: 0985.380.007

 

7. Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Quý 68

  Địa chỉ: TDP1, P.Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

  Di động: 0942.983.936

 

8. Đại lý Tùng Lâm

  Địa chỉ: Số 582, Trần Phú, Xóm Tân Phú, Xã Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

  Di động: 0976.138.088

 

9. Công ty Cổ phần TM&DV Hoàng Nguyên

  Địa chỉ: Ngã 3 Bích Châu, thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

  Di động: 0988.155.755

Thong ke